Overheid

Overheid

Een veranderende wereld vraag om een (pro)actieve overheid

In de afgelopen decennia heeft onze samenleving zich ontwikkeld van een redelijk homogene, geordende en stabiele samenleving naar een samenleving met enorme variëteit en diversiteit. Ze wordt complexer en in veel opzichten gefragmenteerder. Dat betekent het nodige voor de samenleving, voor de (groepen) mensen die er deel van uitmaken, maar ook voor het openbaar bestuur.

‘Als organisatie en als medewerker moet je de veranderingen voor zijn om aan de opdracht vanuit de politiek en de vraag van de burger te kunnen voldoen. ‘

Er worden vermogens geïnvesteerd in de aanschaf en implementatie van ICT-systemen om nog efficiënter te kunnen werken. Maar ieder systeem valt of staat met de mensen die er mee werken.

Hoeveel wordt er geïnvesteerd in het vermogen van de mensen die er mee werken? Hoe bewust zijn ze met wat ze doen en hoe effectief is het wat ze doen? Trainen op gebied van persoonlijke en digitale vaardigheden levert meer op dan u denkt:

  • Minder fouten en veiliger werken;
  • ​Uniforme wijze van werken;
  • ​Professionelere en vraaggerichte dienstverlening;
  • ​Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk ondernemerschap;
  • ​Efficienter werken en dus tijdwinst: tijd is geld!

Enkele kenmerkende trends die direct effect hebben op persoonlijke en digitale vaardigheden met medewerkers bij de overheid:

De burger doet het zelf en liever digitaal

De relatie tussen de burger en de overheid verandert, waarbij de burgers steeds meer initiatief nemen. Hierbij neemt de overheid steeds meer een faciliterende positie in. Vanuit een versobering van collectieve voorzieningen wordt ook vanuit de politiek meer beroep gedaan op de eigen kracht van burgers om meer ondersteuning binnen het eigen netwerk (familie, buurt en mantelzorgers) te zoeken. Door een toename in internetgebruik en social media wordt steeds meer informatie transparant en worden burgers steeds mondiger. Dit leidt er toe dat politiek steeds interactiever wordt en er meer controle op besluitvorming plaatsvindt. Ook burgers weten elkaar makkelijker te vinden in online platforms en nieuwe communities. Deze online communities lijken ook de off-line contacten in buurten te versterken. Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal bereikbaar. De overheid heeft als doelstelling dat in 2017 de burger al zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen. Daarbij krijgen, mede door de decentralisaties, meerdere (zorg)partijen toegang tot digitale persoonlijke gegevens van burgers. De uitwisseling van persoonlijk dataverkeer neemt toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data tot zijn beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen burgers kunnen geven.

Cultureel divers versus dienstverlening op maat

Ieder is mens is uniek en er is dan ook een beweging zichtbaar van afhankelijkheid van een standaard aanbod van voorzieningen naar een persoonlijke invulling van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering van het aanbod, andere vormen van interactie met burgers en een ander competentieprofiel van ambtenaren. Daar tegenover staat de grote verandering in de Nederlandse samenleving door de toename in culturele diversiteit. De trend van de afgelopen vijftig jaar zet door waarbij meer mensen immigreren dan emigreren. Door verandering in herkomst van immigranten over de jaren heen stijgt daarbij de diversiteit van de allochtone bevolking.

Programma VEERKRACHT® als oplossing

VEERKRACHT® betekent dat je je kunt aanpassen aan de omstandigheden die zich voordoen. En dus op zoek gaat naar nieuwe leerervaringen of nieuwe netwerken, dat je bevlogen bent ​in het werk, dat je je gewaardeerd voelt door de organisatie waarin je werkt en dat je tijdens het werk ook gefocust bent op dat werk en de organisatie. Persoonlijk ondernemerschap dus. TNO onderzoek laat zien dat het versterken door training zoals het programma VEERKRACHT® vele positieve gevolgen heeft voor zowel medewerkers als organisaties. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat professionals vanuit eigen kracht en kleur, samenwerking zoeken om tot betere oplossingen en resultaten te komen.

Meer weten over 21e eeuwse vaardigheden en wat dit betekent voor jou of je organisatie? Mail of bel ons gerust. Wij komen graag kennis maken en kennis delen.