Zorg

De zorg verandert. Verandert u mee?

De maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. Het zorgstelsel transformeert naar een (regionaal) ecosysteem, waarbij optimale gezondheid en een “leven met” veel meer een centrale plek heeft.

Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en in de zorginstellingen wordt complexere zorg geleverd. Chronische patiënten worden steeds meer gestuurd richting zelfmanagement en samenredzaamheid. Technologie is een onmisbaar hulpmiddel bij zorgtransities.

‘Steeds meer innovaties en nieuwe zorgconcepten vinden beter de weg naar de (zorg)markt, mits deze zich vraag gestuurd ontwikkelt. Innovaties op het gebied van E-health, domotica en robotica winnen aan aandacht. Maar wat is de impact van technologie op de langdurende zorg? Hoe gaat u als manager of medewerker om met deze ontwikkelingen?’

Overal computers, Internet Of Things

Smartphones en wearables zijn overal en verschijnen in nieuwe contexten en omgevingen. Deze worden bediend via apps die steeds meer uitgaan van een optimale gebruiksbeleving. Voorwerpen worden uitgerust met technologie bestaande uit sensoren en internetverbinding. Zo kan overal data uitgelezen worden.

Steeds meer (huishoudelijke) apparatuur wordt uitgerust met sensoren en bestuurbaar via (smartphone) apps. Van weegschaal tot spiegel tot slot, van rollator tot vork en natuurlijk ook kleding. Dit soort technologie maakt het belang van goede beveiliging steeds groter.

Want is iets verbonden met internet, dan bestaat de kans dat het gehackt wordt. Wat doet u als een thermostaat of slot extern wordt overgenomen door een hacker? Wat gebeurt er als uw pacemaker gehackt wordt?

Doe-het-zelf en zelfmetingen

Moderne leveranciers van technologie bouwen hun toepassingen of devices zo, dat er door applicaties van derden mee gecom-municeerd wordt. Hierdoor ontstaat er een open ecosysteem van hardware, apps en data. U kunt nu zelfs apparaten met elkaar verbinden, zonder dat u daar nog programmeerkennis voor nodig hebt. Dit stelt u in staat om ook zelf nieuwe toepassingen voor technologie te bedenken, of hierin nieuwe combinaties te maken.

Er is een groeiende markt in zelfmeetapparatuur voor sportactiviteiten en beweeg- of leefpatronen (Quantified Self). U kunt bijhouden hoeveel u loopt op een dag, hoeveel calorieën u tot u neemt en hoe uw slaappatroon is. Het doel is om te leren van uw gedrag en vervolgens doelen te stellen om dit te veranderen. U kunt hier zo ver in gaan als u zelf wilt.

Big Data en privacy

Oplossingen die u krijgt aangereikt voor problemen waarvan u niet wist dat u ze had. Zoiets als antwoord op een vraag die u zelf nog niet gesteld hebt. Slimme software probeert patronen en correlaties te herkennen in een grote hoop ongestructureerde data. Zo gaat supercomputer IBM Watson artsen en patiënten helpen met het stellen van diagnoses. Gewoon via de smartphone.

Al die persoonlijke gegevens op vele hopen en in vele clouds maken privacy (waarvan sommigen al beweren dat het dood is) een zeer belangrijk thema. Als al die slimme apparaten onze data gaan bijhouden, wat gebeurt er dan mee? En wie kan er bij? En wanneer? Misschien denken we nu niets te verbergen te hebben, maar hoe kijken we daar over 10 jaar op terug?

Programma VEERKRACHT® als oplossing

VEERKRACHT® betekent dat je je kunt aanpassen aan de omstandigheden die zich voordoen. En dus op zoek gaat naar nieuwe leerervaringen of nieuwe netwerken, dat je bevlogen bent ​in het werk, dat je je gewaardeerd voelt door de organisatie waarin je werkt en dat je tijdens het werk ook gefocust bent op dat werk en de organisatie. Persoonlijk ondernemerschap dus. TNO onderzoek laat zien dat het versterken door training zoals het programma VEERKRACHT® vele positieve gevolgen heeft voor zowel medewerkers als organisaties. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat professionals vanuit eigen kracht en kleur, samenwerking zoeken om tot betere oplossingen en resultaten te komen.

Meer weten over 21e eeuwse vaardigheden en wat dit betekent voor jou of je organisatie? Mail of bel ons gerust. Wij komen graag kennis maken en kennis delen.

Bron: