HRM: de nieuwste ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden van medewerkers.

apr 24
HRM Veerkracht

We zitten in een periode vol ontwikkelingen. Het verdere herstel van de economie, het aantrekken van de arbeidsmarkt en het veranderen van werk door technologie zijn hier herkenbare voorbeelden van. Vragen zoals ‘Wat gaat er gebeuren?’ en ‘Hoe spelen we in op ontwikkelingen?’ houden organisaties bezig. Ook hebben de ontwikkelingen hun weerslag op medewerkers als individu, zij staan weer kritischer stil bij bezinning ‘Wat wil ik en wat kan ik?’.

Arbeidsmarkt in beweging

Laten we beginnen met goed nieuws: de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt herstellen steeds meer van de recessie. In 2015 zagen we al de eerste voorzichtige tekenen van herstel van de arbeidsmarkt. In 2016 zette die groei door, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De beroepsbevolking, het aantal banen en het aantal vacatures stegen verder. De stijging van het aantal banen vindt vooral plaats in de marktsector. We zien binnen de publieke sector wel veel vraag naar bepaalde specifieke beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, docenten VO, inkomensconsulenten en financiële (beleids)adviseurs. De kansen op de arbeidsmarkt nemen op dit moment ook toe voor (voormalig) werklozen en vijftigplussers. De werkloosheid daalt langzaam en dat komt vooral doordat er niet alleen banen bijkomen maar ook werkzoekenden. Ondanks de aantrekkende economie, zijn er nog altijd teveel werklozen. Om ieders arbeidskansen te verbeteren, gaat het UWV meer persoonlijke dienstverlening geven aan de mensen die dat nodig hebben.

Flexibilisering arbeidsmarkt

De afgelopen jaren is er een stijging geweest in verschillende flexibele vormen van arbeid. Ook in 2016 steeg het aandeel medewerkers met een flexibel contract. Overigens steeg in het tweede en derde kwartaal van 2016 ook het aantal medewerkers met een vast contract voor het eerst sinds 2009. Dit stelt minister Lodewijk Asscher (SZW) in zijn derde voortgangsbrief WWZ. Die stijging volgt dus op een jarenlange daling. Het aantal medewerkers met een flexibel contract stijgt echter harder dan het aantal medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, mede door de aantrekkende economie. Hierdoor daalt onderaan de streep het percentage van vaste contracten. Momenteel werken er in Nederland zo’n 7 miljoen mensen in loondienst, waarvan bijna 75% een vast contract heeft en 25% een flexibel contract. Daarnaast zijn er ongeveer 1 miljoen mensen werkzaam als ZZP’er. In de tussentijd wordt het steeds duidelijker dat flexibele arbeid bij deze tijd hoort en daarmee een belangrijk HRM-thema is.

Technologische ontwikkelingen

Al een aantal jaar zien we dat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Het is al vaker gezegd dat over een aantal jaar niet al het werk dat wij nu doen, nog zal bestaan. Digitalisering, big data, data-analytics en algoritmen, (industriële) automatisering en robotisering nemen steeds meer banen over, op alle mogelijke niveaus. Banen met het minste risico zijn banen waar heel specifieke menselijke kwaliteiten voor nodig zijn, zoals empathie, creativiteit of waar je handen voor nodig hebt. Zo zijn zorgmedewerkers of leerkrachten binnen de publieke sector voorbeelden van banen die perspectief bieden voor de toekomst. Technologische ontwikkelingen brengen in deze vakgebieden natuurlijk wel veel nieuwe mogelijkheden met zich mee. Iets waar HRM op in zal moeten gaan spelen.

‘In het kader van de verdergaande technologische ontwikkelingen horen we trendwatchers steeds vaker over nieuwe vormen van werken die we voor de toekomst kunnen verwachten. Werk zou niet langer gericht moeten zijn op het verdienen van geld, maar op het creëren van meerwaarde voor de organisatie én alle andere betrokkenen, inclusief de samenleving. ‘

Vakmanschap moet weer centraal staan en via creatieve samenwerking moet de passie weer ontketend worden. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij ondersteunen. Regelmatig spreken trendwatchers ook over een transformatie van HRM naar Human Being Management, waarbij de focus ligt op sociale mobiliteit en welzijn, en waarbij de belangen van medewerker en organisatie parallel lopen.