Persoonlijk Ondernemerschap. Wat doe je ermee?

apr 25
Persoonlijk ondernemerschap

Persoonlijk ondernemerschap houdt in dat je zelf de regie in handen neemt. In je eigen onderneming, het bedrijf waar je werkt of in je team. Het is dus niet alleen het exclusieve terrein van ondernemers en leidinggevenden. Het geldt voor iedereen, op ieder niveau.

Zelf de regie over je leven en werk hebben geeft invulling aan één van de belangrijkste behoeften van ieder mens: onafhankelijkheid en geestelijke vrijheid. Het beste uit jezelf halen kan alleen als je zelf het initiatief neemt. Niemand anders kan dat voor je doen.

Herken je de volgende vragen?

  • Hoe komt het dat je als ondernemer minder succesvol bent als je had gedacht?
  • Wat weerhoudt je ervan op je werk het beste uit jezelf en anderen te halen?
  • Weet je wat je werkelijk drijft en waar je kwaliteiten liggen?

Trends die Persoonlijk Ondernemerschap stimuleren

Door de opkomst van de kenniseconomie, schaalvergroting, decentralisatie en veranderingen in werken zijn 3 trends waar te nemen. Mensen die betaald werk hebben willen dit steeds vaker combineren met onbetaalde activiteiten als zorgen voor kinderen of investeren in een studie.

Daarnaast willen mensen die werken gemakkelijk van de ene naar de andere levensvervulling kunnen overstappen: dan weer in loondienst, dan weer voor jezelf werken, dan weer een sabbatical.

Een derde trend is dat mensen die werken anders omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ze zijn zelf aan zet en dragen verantwoordelijkheid voor de organisatorische en financiële consequenties van meer, minder of anders werken.

Persoonlijk Ondernemerschap levert je meer op

Dit alles leidt ertoe dat mensen hun werk anders gaan beleven: meer als een bron van zelfontplooiing, leren, en sociale contacten leggen – en minder als puur een bron van inkomen.

Persoonlijk ondernemer zijn houdt in dat je datgene doet waar je goed in bent. Je richt je werk zelf in, gaat regelmatig na of je nog steeds de goede dingen doet en stuurt bij wanneer dat nodig is.

‘Mensen hebben meer en meer behoefte aan het regelen van de eigen zaken en werksituatie, groei, ontwikkeling en durf. Niet achterover leunen, afwachten en klagen, maar juist actief handelen en problemen voorblijven. En vooral, werken als leuk ervaren.’

Persoonlijk ondernemerschap kan dus veel opleveren. Het gaat dan om aspecten als ruimte om werk en privé zelf in te richten, eigen keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen en zelfontplooiing.

De belangrijkste opbrengsten noem ik hier kort:

  • Onafhankelijkheid: persoonlijk ondernemer zijn biedt veel ruimte om de dingen te doen die je zelf graag wilt doen. Je hebt of creëert de vrijheid om zelf keuzen te maken. Je werkt onafhankelijk van iemand die zegt wat je moet doen, en bent baas over je eigen bekwaam-heden en interesses;
  • Persoonlijke groei en eigenheid: door dicht bij je innerlijke gedrevenheid en passie te blijven en van daaruit je werk in te richten, werk je aan je eigenheid en eigen identiteit. Je wordt iemand. Door continu te reflecteren op de dingen die je doet en stil te staan bij de vraag of je nog steeds de voor jou goede dingen doet, leer je jezelf goed kennen. Je wordt stevig in wat je wel en niet wilt. Werken aan voor jou belangrijke thema’s zorgt voor ontwikkeling en diepgang. Ondernemerschap geeft energie in plaats van dat het energie kost;
  • Plezier en trots: jezelf verder ontwikkelen en werken vanuit je kracht geeft veel plezier en voldoening. Je bent trots op wat je doet omdat je er ook zelf voor hebt gekozen. Je kunt genieten van het feit dat je doelen bereikt die voorheen eindeloos ver en onbereikbaar leken;
  • Zingeving: je doet dingen die voor jezelf een belangrijke betekenis hebben. Dit geeft je tevens het gevoel iets voor anderen te kunnen betekenen. Omdat je zelf zo sterk groeit en de rust en ruimte vindt om met een zelfgekozen thema bezig te zijn, ben je goed in staat het belang en de betekenis van dat thema met anderen te delen.