Maatwerk

Maatwerk

VEERKRACHT® op maat

Nederlandse organisaties zetten vol in op digitale producten en diensten. Digitalisering raakt inmiddels de kern van veel organisaties. Voor de meeste klanten en relaties is het digitale product (lees: website, app of ander digitaal ‘platform’) het digitale gezicht van de organisatie. Veel organisaties hebben de stap al gezet en werken met specifieke systemen en procedures. Maar vaak hebben ze in de praktijk te maken met weerstanden in de organisatie.

‘VEERKRACHT® kan op maat worden aangepast, afhankelijk van de systemen waar uw organisatie mee werkt, of de procedures. Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en af te stemmen op uw specifieke wensen.’

Kansen en bedreigingen voor medewerkers

Voor medewerkers biedt de digitalisering van de samenleving zowel kansen als bedreigingen. Zij die meekunnen en zichzelf kunnen redden in een digitale samenleving zien deze verandering doorgaans positief tegemoet. Medewerkers die minder goed meekunnen, hebben behoefte aan structuur en overzicht in het digitale domein. Zij zien deze verandering doorgaans minder positief tegemoet. Het merendeel van de medewerkers verwacht dat de organisatie zelf zorgt voor veilige digitale dienstverlening en de mogelijkheid van ieders participatie in de digitale samenleving.

Programma VEERKRACHT® op maat

VEERKRACHT® betekent dat je je kunt aanpassen aan de omstandigheden die zich voordoen. En dus op zoek gaat naar nieuwe leerervaringen of nieuwe netwerken, dat je bevlogen bent voor het werk, dat je je gewaardeerd voelt door de organisatie waarin je werkt en dat je tijdens het werk ook gefocust bent op dat werk en de organisatie. Persoonlijk ondernemerschap dus. TNO onderzoek laat zien dat het versterken door training zoals het programma VEERKRACHT® vele positieve gevolgen heeft voor zowel medewerkers als organisaties. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat professionals vanuit eigen kracht en kleur, samenwerking zoeken om tot betere oplossingen en resultaten te komen.

Meer weten over 21e eeuwse vaardigheden en wat dit betekent voor jou of je organisatie? Mail of bel ons gerust. Wij komen graag kennis maken en kennis delen.