Valkuilen van persoonlijk ondernemerschap

apr 25
Valkuilen van persoonlijk ondernemerschap

Het klinkt als een ideale situatie die je veel oplevert: onafhankelijkheid, leuk werk, veel zeggenschap, beslisruimte en zingeving. Maar er zijn genoeg mensen die er bewust voor kiezen geen persoonlijk ondernemer te zijn.

Er zitten dan ook zeker risico’s aan het persoonlijk ondernemerschap. Zo kan het ‘banen van een zelf gekozen pad’ eenzaam zijn.

Je vindt niet altijd aansluiting bij anderen. Het is soms hard werken in een organisatie om voor elkaar te krijgen wat je wilt. Vaak weet je niet precies waar je uitkomt en heb je alleen een vage notie van de richting waarin je je ontwikkelt.

Het gevolg daarvan kan zijn dat de bijdrage die jij kunt leveren in de ogen van anderen niet zo nodig is, of minder waardevol dan je aanvankelijk had verwacht.

Persoonlijk ondernemerschap brengt naast veel goeds dus ook risico’s met zich mee. De risico’s laten zich het beste typeren als:

  • Eenzijdigheid en ongerichtheid: Je loopt het risico je te ontwikkelen in een richting die oninteressant of eenzijdig is. Het is niet makkelijk om er achter te komen waar je talenten liggen, waar je goed in bent.
    Het kan gebeuren dat je te nadrukkelijk naar je sterke kanten gaat zoeken – waardoor je ze zeker niet vindt. Een ander risico is dat je met een thema aan de slag gaat waar je eigenlijk toch niet zo goed in bent of waar geen vraag naar is in de markt. En als je wel iets hebt gevonden dat aansluit bij je passie, dan is het zaak te voorkomen dat je je te eenzijdig op dat onderwerp richt;
  • Kwetsbaarheid: Je stelt je bewust kwetsbaar op. Je wilt een nieuw project starten, maar de omgeving werkt tegen. Daar komt bij dat iets nieuws starten altijd al een bepaalde spanning met zich meebrengt: kan ik dit eigenlijk wel, wat zullen anderen ervan vinden, heb ik er wel goed over nagedacht? En nieuwe dingen kunnen ook fout gaan… Dit kan onzekerheid en spanning met zich meebrengen;
  • Overinvestering: Je kunt zo gegrepen raken door de inhoud dat je te veel investeert. Wanneer je je passie hebt gevonden is het heerlijk hier veel mee bezig te zijn. Het risico dat je loopt is dat je roofbouw pleegt op je privé leven. Je bent teveel gericht op werken en bijblijven, je hebt het voortdurend druk met leuke projecten, en je kunt daarmee onbewust voorbij gaan aan al het andere in het leven.

Zowel een kenniswerker als de werkondernemer besteedt expliciet aandacht aan de kwaliteit van zijn persoonlijk kenniskapitaal.

Hij staat voor de opgave duidelijkheid te scheppen in vragen over zijn eigen identiteit, richting en intentie. Hij ontwikkelt en onderhoudt bekwaamheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot een gewenste positie en om de eigen marktwaarde te verhogen. Hierin is hij steeds minder afhankelijk van werkgevers of managers.

Mensen die persoonlijk ondernemerschap tonen sturen zichzelf en creëren hun eigen werk.Een baan voor het leven, traditie en geborgenheid maken plaats voor ondernemingslust, ambitie en geloof in zelfverbetering.

Het arbeidsleven wordt spannender, maar ook harder. Elke beroepsbe-oefenaar krijgt de last van het moeten beslissen over de eigen toekomst zelf te dragen.