Missie/visie profiel

De wereld verandert. Wat verandert er voor jou?

De veranderingen in de wereld en onze maatschappij hebben grote invloed op de markt en organisaties. Belangrijke aanjager van deze veranderingen zijn ontwikkelingen op gebied van technologie en ICT. Technologie en ICT krijgen steeds meer een centrale rol in organisaties. Productiewerk wordt in toenemende mate overgenomen door robots, processen worden steeds verder geautomatiseerd en communicatie verloopt via digitale media. Dit heeft grote impact op de organisaties zelf en de werkomgeving van mensen. De aard van werkzaamheden, de inhoud en de betekenis van werk komen in een ander daglicht te staan. Deze situatie en de steeds verdergaande ontwikkelingen vragen andere kennis, competenties en vaardigheden van mensen: 21e eeuwse digitale en persoonlijke vaardigheden.

Niet meegaan met deze veranderingen betekent voor organisaties het missen van de aansluiting op markt, voor medewerkers de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Perspectief met Veerkracht

Met ons programma VEERKRACHT bieden wij perspectief, door organisaties en mensen individueel in staat te stellen om de noodzakelijk aansluiting en verbinding te behouden met de markt of (werk)omgeving. VEERKRACHT® is een persoonlijk en effectief trainingsprogramma dat opleidt tot het diploma PDV, het diploma voor persoonlijke en digitale vaardigheden voor de 21e eeuw. Met een PDV-diploma laat je zien dat je in staat bent de digitale vaardigheden voor de toekomst te beheersen en deze optimaal in te zetten voor uitdagingen waar jij en je organisatie voor (komen te) staan. Met VEERKRACHT® maak je je digitale toekomst persoonlijk!

Meer weten? Mail of bel ons gerust! Wij komen graag kennis maken en kennis delen.